domingo, 13 de abril de 2008

Activitat1
Feu un redactat on, de forma ordenada i coherent, apareguin els següents conceptes que apareixen a continuació:
El còmic és una historia explicada amb una successió de vinyetes (els recuadres de cada dibuix) què contenen text (llenguatge verbal)i imatges (llenguatge graficoplastic).
El primer còmic va surgir a l’any 1829, el va inventar el suis Rodoolphe Töpffer. El primer álbum que va publicar es deia Voyages et aventures du Docteur Festus" 1837
D’altres creuen que “yellow kid” que era un personatge que se situava a les tires del diari va ser el primer personatge de còmic. També hi ha científics que indiquen que els primers còmics van ser les pintures rupestres.
El comic utilitza recursos ben diversos:
Globus o bafaradas- son cercles o requadres que contenen o pensaments de diferents personatges.
Lletres grosses o en negreta- indiquen que el personatge parla fort o crida
Ratlles o traces- serveixen per indicar que l’objecte o personatge es mou.
Onomatopeies- son representacions gràfiques de sons naturals.
El primer personatge de còmic va ser M. Jabot, inventat per el suís Rodolphe Töpffer

Hi ha diferents tipus de còmic

FICCIÓ:

Aventures

 • Fantasia heroica
 • Terror clàssic
 • Terror modern
 • Còmics books de crims
 • Funny animal
 • Humor
 • De l' Oest
 • Pornogràfic
 • Manga eròtic (Hentai)
 • Manga
 • Romàntic
 • Sèrie negra

 • NO FICCIÓ
 • Biografia
 • Crònica
 • Assaig

El segon exercici

que us proposem és fer un redactat, aquesta vegada sobre la figura del dibuixant George Remi, en el qual han d’apareixer les següents dades:
Georges Remi, conegut com Hergé (la pronunciació de les seves inicials R.G), va nèixer a Etterbeek el 22 de maig del 1907.

Va realitzar els estudis primaris entre el 1914 i el 1918 a una escola municipal de Ixelles. Va cursar els seus estudis secundaris a un col·legi religiós (a diferència de l'anterior, que era laic), el Saint Boniface, la qual cosa va tenir molta influència sobre la seva manera de pensar. Mai va aprendre a dibuixar d'una forma acadèmica.

També es va afiliar a la Federació de Boy Scouts Catòlics cosa que va marcar la seva obra i la seva afició per Amèrica.

Quan era adolescent va començar a publicar historietes a Le Boy-Scout. I l'any 1924 va firmar per primera vegada amb el seu pseudònim Hergé.

Anys més tard, el 1926, va crear la seva primera sèrie amb argument: Totor, C.P. dels abellots, la qual es va mantenir en publicació fins el 1930 i que posteriorment va ser el Tintín.

El dibuixant es va dedicar a publicacions com Flup, Nénesse o Poussette et Cochonnet. Més tard va decidir retornar al seu antic personatge, en Totor. Després de canviar algunes lletres del seu nom, assignar-li l'ofici de reporter i crear-li la companyia d'un fox-terrier anomenat Milú, el 1929 va aparèixer per primera vegada en Tintín a les pàgines de Le Petit Vingtième.

La primera aventura de Tintín el porta a la Unió Soviètica, on s'enfronta als bolxevics.

L'any 1932 es publica Tintín a Amèrica i també es va casar amb Germaine Kieckiens.

El capità Haddock va començar a El cranc de les pinces d'or

El Professor Tornassol va aparèixer per primera vegada a El tresor de Rackham el Roig.

Durant la guerra Hergé va ser arrestat quatre vegades per diferents motius. Degut a això, es va trobar aïllat de la feina. L'exili de Tintín va finalitzar el 1946.

Com que Hergé estava massa carregat de feina, es van crear els Estudis Hergé a l’any 1950. Aquí l’ajudaven en la producció de noves aventures d'en Tintín, destacant, entre ells, Bob de Moor.

Es va separar de la seva dona perque es va enarmoat de la Fanny Vlaminck, una jove artista que treballava als Estudis Hergé.

L’èxit de Tintín li va permetre guanyar més diners i poder-se dedicar a fer més viatges i poder-se inspirar en noves aventures.

Hergé mor l'any 1983, a la Clínica Universitària Saint Luc de Brussel·les, degut a complicacions d'una anèmia. Va deixar inacabada una nova aventura d'en Tintín, anomenada Tintín i l'Art-Alfa.

Activitat 3.

Consisteix a elaborar un redactat que contingui la informació que us demanem sobre les seves publicacions:
A partir de L’Estel Misterios(1942), els álbums van ser editats sempre en color.

Activitat 4.

Consisteix a presentar la tipologia de plans que s’utilitza en el cinema o el còmic amb una definició i un exemple tret dels còmmics del Tintín que il·lustrin cadascun d’ells. Per facilitarvos la tasca, aquí us donem un esquema de la tipologia de plans:

Gran pla general

Plans Generals: Pla general

(són descripius) Pla general mig
Pla mig llarg

Plans mitjos Pla mig

(són narratius) Pla mig curt

Primers plans Primer pla

(són expressius) Primeríssim 1r pla (o primeríssim pla o pla de detall)

Activitat 5.

Consisteix en buscar que és l’angulació o punt de vista l’hora de presentar una imatge en un dibuix on el cinema. Quin tipus d’angulació hi ha? Defineix-los i il·lustra el treball en diferents exemples de cadascun extret d’algun Tintín.
L’angulació: es el factor que determina el punt de vista de la càmera respecte de alló que filma. Per definir el tipus d’angulació, es pren com a punt de referència l’altura del personatge. Així depèn de l’angle format entre els ulls del personatge i la situació de la càmera els enquadraments son, entre altres:normal, picat i contrapicat.
El punt de vista anomenat normal es produeix quan la càmera se situa al mateix nivell que els ulls dels personatges.

Picat:es produeix quan se situa la càmera per damunt dels ulls dels personatges, de manera que sel veu oprimit.

Contrapicat:la càmera es situa sota el nivell dels ulls del personatge. Amb aquet punt de vista es produeix un afecte d’engrandimenti exaltació dels elements filmats per la càmera.

Activitat 6

Tracta del punt de vista subjectiu. Defineix què és i busca’n diferents exemples als Tintins per il·lustrar la definició. Pots trobar-ne exemples a Stoc de coc, Tintín a Amèrica , Les set boles de cristall, L’estel misterios, El seret de l’unicorn, El secret de Rackham el Roig...

El punt de vista subjectiu és la imatge que veu a algun peronatge d’alguna història, còmic o de la vida real tant pot ser a ull nuu com mirant desde qualsevol estri (binocles, prismàtics, el pany d’una porta, forat...).

Activitat 7.

Tracta sobre el moviment en el còmic. Quan mirem una película veiem un moviment que sembla real (tot i que només veiem fotografies que passen molt de pressa), però: com seles van empescar els dibuixants de còmic per simular el moviment o les trajectòries de cossos en moviment en les vinyetes, que són imatges ben estàtiques?

Per simular els moviments a les vinyetes van començar a dibuixar unes línies amà d’alçada en la trajectoria de cosos.